Thanh Toán – Ngân Hàng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ tài khoản: Lê Thị Phương Thảo

Số tài khoản: 1606205546750

Ngân Hàng NN & PTNN – Chi Nhánh An Phú

Ngân hàng TMCP Đông Á

Chủ tài khoản: Phạm Quang Thi

Số tài khoản: 0106729638Ngân

Hàng Đông Á – Chi Nhánh TPHCM

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Chủ tài khoản: Lê Thị Phương Thảo

Số tài khoản: 060032078551Ngân

Hàng Sacombank – Chi Nhánh Tân Bình

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương

Chủ tài khoản: Lê Thị Phương Thảo

Số tài khoản: 0441003852876

Ngân Hàng Vietcombank – Chi Nhánh Tân Bình

Ngân Hàng TMCP Á Châu

Chủ tài khoản: Lê Thị Phương Thảo

Số tài khoản: 124396199

Ngân Hàng Á Châu – CN KCN Tân Bình

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Chủ tài khoản: Lê Thị Phương Thảo

Số tài khoản: 109005094922

Ngân Hàng Vietinbank – Chi Nhánh Tân Bình

First Name
Last Name
Email
Phone
Subject
Your message

 

Legend
  1. Your Name (required)
  2. Email Address (required)
  3. Your Message

* Required