028.71065357
Spread the love

 

BẢNG GIÁ IN DANH THIẾP KHÁCH  0911.838.853
SỐ LƯỢNG05 HỘP10 HỘP20 HỘP
không cán màng                          80,000                110,000                 190,000
cán màng 2 mặt                          90,000                120,000                 200,000
      
THẺ TAGS QUẦN ÁO  0911.838.853
SỐ LƯỢNG500 CÁI1.000 CÁI2.000 CÁI
Chỉ khoan lỗ hình chữ nhật                        170,000                200,000                 300,000
Bế Theo Hình + thêm                        250,000                300,000                 350,000
      
BẢNG BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A4      0909.059.149
SỐ LƯỢNG1.000 TỜ2.000 TỜ3.000 TỜ5.000 TỜ10.000 TỜ
C 100      620,000       780,000           1,000,000     1,600,000      2,800,000
C 150      710,000       980,000           1,300,000     1,900,000      3,500,000
C 200   1,100,000    1,500,000           1,700,000     3,000,000      5,300,000
      
BẢNG BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A5      0909.059.149
SỐ LƯỢNG2.000 TỜ3.000 TỜ5.000 TỜ10.000 TỜ20.000 TỜ
C 100      660,000       830,000           1,200,000     1,800,000      2,900,000
C 150      750,000    1,000,000           1,700,000     2,100,000      3,700,000
C 200   1,150,000    1,600,000           2,100,000     3,400,000      5,500,000
      
TÚI PP TRONG SUỐT+PE DẺO+PE MÀU+HD ZIN 0933.277.090
ĐƠN GIÁ/KGIN 1 MÀUIN 2 MÀU
1 MẶT2 MẶT1 MẶT2 MẶT
10 kg        65,000         78,000                78,000                                 106,000
30kg        63,000         76,000                76,000                                 102,000
50kg        61,000         74,000                74,000                                 100,000
100kg        59,000         72,000                72,000                                   96,000
300kg        57,000         67,000                67,000                                   84,000
500kg        56,000         62,000                62,000                                   76,000
      
BẢNG GIÁ IN CATALOGUE A4 (20 X 28.5cm) BÌA C300 CÁN MÀNG 1 MẶT, RUỘT C150-0909.059.149
SỐ TRANG500 CUỐN1000 CUỐN2000 CUỐN3000 CUỐN5000 CUỐN
8 TRANG          7,300           4,700                  3,300            3,000             2,600
12 TRANG        11,000           6,500                  4,500            3,900             3,500
16 TRANG        13,000           9,000                  5,900            5,200             4,700
20 TRANG        15,000           9,700                  6,600            5,900             5,200
24 TRANG        18,000         11,700                  8,100            7,000             6,400
28 TRANG        19,500         13,600                  9,500            8,100             7,300
32 TRANG        26,000         15,700                11,000            9,300             8,500
36 TRANG        31,000         16,700                11,500          10,000             9,000
40 TRANG        35,000         18,800                12,800          11,200           10,100
44 TRANG        38,000         20,800                14,000          12,300           11,000
48 TRANG        41,000         22,900                15,500          13,500           12,200

Top
X