Báo Giá In Ấn

BẢNG GIÁ IN DANH THIẾP KHÁCH  0911.838.853

SỐ LƯỢNG

05 HỘP

10 HỘP

20 HỘP

không cán màng

                          80,000

                110,000

                 190,000

cán màng 2 mặt

                          90,000

                120,000

                 200,000

THẺ TAGS QUẦN ÁO  0911.838.853

SỐ LƯỢNG

500 CÁI

1.000 CÁI

2.000 CÁI

Chỉ khoan lỗ hình chữ nhật

                        170,000

                200,000

                 300,000

Bế Theo Hình + thêm

                        250,000

                300,000

                 350,000

BẢNG BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A4      0909.059.149

SỐ LƯỢNG

1.000 TỜ

2.000 TỜ

3.000 TỜ

5.000 TỜ

10.000 TỜ

C 100

      620,000

       780,000

           1,000,000

     1,600,000

      2,800,000

C 150

      710,000

       980,000

           1,300,000

     1,900,000

      3,500,000

C 200

   1,100,000

    1,500,000

           1,700,000

     3,000,000

      5,300,000

 

 

 

 

 

 

BẢNG BÁO GIÁ IN TỜ RƠI A5      0909.059.149

SỐ LƯỢNG

2.000 TỜ

3.000 TỜ

5.000 TỜ

10.000 TỜ

20.000 TỜ

C 100

      660,000

       830,000

           1,200,000

     1,800,000

      2,900,000

C 150

      750,000

    1,000,000

           1,700,000

     2,100,000

      3,700,000

C 200

   1,150,000

    1,600,000

           2,100,000

     3,400,000

      5,500,000

TÚI PP TRONG SUỐT+PE DẺO+PE MÀU+HD ZIN 0933.277.090

ĐƠN GIÁ/KG

IN 1 MÀU

IN 2 MÀU

1 MẶT

2 MẶT

1 MẶT

2 MẶT

10 kg

        65,000

         78,000

                78,000

                                 106,000

30kg

        63,000

         76,000

                76,000

                                 102,000

50kg

        61,000

         74,000

                74,000

                                 100,000

100kg

        59,000

         72,000

                72,000

                                   96,000

300kg

        57,000

         67,000

                67,000

                                   84,000

500kg

        56,000

         62,000

                62,000

                                   76,000

BẢNG GIÁ IN CATALOGUE A4 (20 X 28.5cm) BÌA C300 CÁN MÀNG 1 MẶT, RUỘT C150-0909.059.149

SỐ TRANG

500 CUỐN

1000 CUỐN

2000 CUỐN

3000 CUỐN

5000 CUỐN

8 TRANG

          7,300

           4,700

                  3,300

            3,000

             2,600

12 TRANG

        11,000

           6,500

                  4,500

            3,900

             3,500

16 TRANG

        13,000

           9,000

                  5,900

            5,200

             4,700

20 TRANG

        15,000

           9,700

                  6,600

            5,900

             5,200

24 TRANG

        18,000

         11,700

                  8,100

            7,000

             6,400

28 TRANG

        19,500

         13,600

                  9,500

            8,100

             7,300

32 TRANG

        26,000

         15,700

                11,000

            9,300

             8,500

36 TRANG

        31,000

         16,700

                11,500

          10,000

             9,000

40 TRANG

        35,000

         18,800

                12,800

          11,200

           10,100

44 TRANG

        38,000

         20,800

                14,000

          12,300

           11,000

48 TRANG

        41,000

         22,900

                15,500

          13,500

           12,200

IN BÌA KẸP HỒ SƠ GIẤY BRISTOL 280GSM  0909.059.149

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

THỜI GIAN

500

                  9,500

          4,750,000

5 NGÀY

1000

                  5,700

          5,700,000

5 NGÀY

2000

                  4,060

          8,120,000

7 NGÀY

3000

                  3,600

       10,800,000

8 NGÀY

4000

                  3,400

       13,600,000

8 NGÀY

5000

                  3,300

       16,500,000

8 NGÀY

10000

                  3,100

       31,000,000

10 NGÀY

 

BIỂU MẪU GIÁY FO A5(FO 60)

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

6

                60,000

             360,000

12

                32,500

             390,000

20

                19,500

             390,000

30

                18,000

             540,000

40

                17,000

             680,000

50

                16,500

             825,000

100

                14,500

          1,450,000

                                 200

                13,000

          2,600,000

 

BIỂU MẪU GIÁY FO 60 A4

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

6

                70,500

        423,000

12

                41,000

        492,000

20

                30,000

        600,000

30

                29,000

        870,000

40

                28,000

     1,120,000

50

                27,500

     1,375,000

100

                26,500

     2,650,000

                200

                23,500

     4,700,000

 

BIỂU MẪU CARBON A5-2 LIÊN

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

6

                68,000

             408,000

12

                39,000

             468,000

20

                25,000

             500,000

30

                23,000

             690,000

40

                22,500

             900,000

50

                21,500

          1,075,000

100

                20,500

          2,050,000

                                 200

                18,500

          3,700,000

 

 

 

 

 

BIỂU MẪU CARBON A4-2 LIÊN

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

6

                80,500

        483,000

12

                52,000

        624,000

20

                42,000

        840,000

30

                40,000

     1,200,000

40

                39,000

     1,560,000

50

                38,500

     1,925,000

100

                37,000

     3,700,000

                200

                34,500

     6,900,000

 

BIỂU MẪU CARBON A5-3 LIÊN

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

6

                80,500

             483,000

12

                51,000

             612,000

20

                38,000

             760,000

30

                34,000

          1,020,000

40

                33,000

          1,320,000

50

                31,000

          1,550,000

100

                30,000

          3,000,000

                                 200

                27,000

          5,400,000

                                 500

                25,000

       12,500,000

 

BIỂU MẪU CARBON A4-3 LIÊN

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

6

              116,000

        696,000

12

                77,000

        924,000

20

                61,000

     1,220,000

30

                58,000

     1,740,000

40

                57,000

     2,280,000

50

                56,000

     2,800,000

100

                55,500

     5,550,000

             200

                51,000

  10,200,000

   
First Name
Last Name
Email
Phone
Subject
Your message

 

Legend
  1. Your Name (required)
  2. Email Address (required)
  3. Your Message

* Required